Koszyk
close× Infolinia 41 361 91 42

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA FIRMY DTJ


W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i mając świadomość znaczenia informacji dla realizacji misji i celów spółki, informujemy Pana / Panią, iż:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, z siedzibą w Kielcach przy ul. Zbożowej 9C, zarejestrowana pod numerem NIP 7351097342 i REGON.
Kontakt z Administratorem : adres e-mail biuro@dtj.com.pl, telefon : 41) 361 91 42,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust 1 b, który mówi : „ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie sprzedażowym,
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub uczestniczące w realizacji zamówienia,
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat,
Posiada Pani / Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;